PHÒNG VIP

Diện tích Giường Số lượng phòng
20m2 01 giường đơn 05 phòng

PHÒNG ĐÔI

Diện tích Giường Số lượng phòng
17m2. 02 giường 05 phòng

PHÒNG ĐƠN

Diện tích Giường Số lượng phòng
15m2.  01 giường 05 phòng

Khách sạn An Bình

Đặt phòng